Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
ben çeşmeye vardıydım
Yöresi:
kırıkkale-keskin
Kaynak Kişi:
Şükrü döğer
Derleyen:
a.döğer-ş.önaldı
Notaya Alan:
Şenel Önaldı
REPno:
0