Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
beni candan usandırdı
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
miktad kemertaş
Derleyen:
Mükerrem Kemertaş
Notaya Alan:
Tuncay Kemertaş
REPno:
0