Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
ben sıkmalı al isterim
Yöresi:
Şanlı Urfa
Kaynak Kişi:
a.balak-m.güzelgöz
Derleyen:
Yaşar Doruk
Notaya Alan:
ihsan öztürk
REPno:
0