Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
beşiri gezinti
Yöresi:
Şanlı Urfa
Kaynak Kişi:
Aziz Çekirge
Derleyen:
Bakır Karadağlı
Notaya Alan:
Bakır Karadağlı
REPno:
0