Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ayağına Yemeni
Yöresi:
Trabzon
Kaynak Kişi:
Hasan Sözeri
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
383