Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
besmeleyle çıktım yola (3)
Yöresi:
Antalya
Kaynak Kişi:
ramazan davulcuları
Derleyen:
Erdal İyiöz
Notaya Alan:
Erdem Çalışkanel
REPno:
0