Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bilmem feleğin kastı ne
Yöresi:
Kaynak Kişi:
(Söz) Mehmet Ataç
Derleyen:
(Müzik) Mehmet Ataç
Notaya Alan:
Salih Turhan
REPno:
Urfa Türküleri-Salih Turhan