Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
bir nefescik söyleyelim (2)
Yöresi:
Kırklareli
Kaynak Kişi:
beyel köyü halkı
Derleyen:
Hüseyin Yaltırık
Notaya Alan:
Hüseyin Yaltırık
REPno:
0