Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
bir nefescik söyleyelim (3)
Yöresi:
Edirne
Kaynak Kişi:
Musulca Köy Halkı
Derleyen:
Hüseyin Yaltırık
Notaya Alan:
Hüseyin Yaltırık
REPno:
0