Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
bir sazım var ki o telden bağlama
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
ethem çeret
Derleyen:
Aluş Nuş
Notaya Alan:
Aluş Nuş
REPno:
0