Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ayağında Kundura
Yöresi:
Şanlıurfa
Kaynak Kişi:
Mukim Tahir
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Mehmet Özbek
REPno:
1958