Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
bir sigara ver bana (2)
Yöresi:
Kayseri
Kaynak Kişi:
Köy Kadınları
Derleyen:
Savaş Ekici
Notaya Alan:
Erdem Çalışkanel
REPno:
0