Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bir yalancı yaramaz
Yöresi:
Kaynak Kişi:
(söz) Çetin Özdemir
Derleyen:
(müzik) Çetin Özdemir
Notaya Alan:
Salih Turhan
REPno:
Urfa Türküleri-Salih Turhan