Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
bu aleme akil ermez
Yöresi:
izmir
Kaynak Kişi:
(szö) bahattin turan
Derleyen:
(müzik) ragıp şeyda
Notaya Alan:
Bahattin Turan
REPno:
0