Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
bu gece dergâha vardım
Yöresi:
tire
Kaynak Kişi:
bektaşi topluluğu
Derleyen:
Hüseyin Yaltırık
Notaya Alan:
Hüseyin Yaltırık
REPno:
0