Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
bugün bana bir hal oldu
Yöresi:
Kırşehir
Kaynak Kişi:
Neşet Ertaş
Derleyen:
Neşet Ertaş
Notaya Alan:
Hüseyin Yaltırık
REPno:
0