Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bugün Ben Bir Güzel Gördüm (3)
Yöresi:
Artvin
Kaynak Kişi:
aşık yanari
Derleyen:
Osman İlker
Notaya Alan:
Seyfettin Kaya
REPno:
0