Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bugün matem diyenler
Yöresi:
Şanlı Urfa
Kaynak Kişi:
Bedih yoluk
Derleyen:
Abuzer Akbıyık
Notaya Alan:
Salih Turhan
REPno:
Urfa Türküleri-Salih Turhan