Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
bulaşık almış koyunları
Yöresi:
Rumeli-Üsküp
Kaynak Kişi:
Derleyen:
M. Ramiz
Notaya Alan:
M. Ramiz
REPno:
0