Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
cahildim dünyanın rengine kandım
Yöresi:
Kırşehir
Kaynak Kişi:
Neşet Ertaş
Derleyen:
Neşet Ertaş
Notaya Alan:
m.kara-s.akın
REPno:
0