Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
çaldığım deftir üstü sedeftir
Yöresi:
Antalya-İbradı
Kaynak Kişi:
Sami Demircioğlu
Derleyen:
Erdal İyiöz
Notaya Alan:
Erdal İyiöz
REPno:
0