Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
canım kurban olsun senin yoluna
Yöresi:
Tekirdağ
Kaynak Kişi:
Kılavuzlu'lu Köylüler
Derleyen:
Hüseyin Yaltırık
Notaya Alan:
Hüseyin Yaltırık
REPno:
0