Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
çayda kumlar kaynaşır
Yöresi:
Van-Erciş
Kaynak Kişi:
Mahalli ekip
Derleyen:
Cemil Demirsipahi
Notaya Alan:
Cemil Demirsipahi
REPno:
0