Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
çeşmeye vardın kızım
Yöresi:
Artvin
Kaynak Kişi:
Genç Kızlar
Derleyen:
Osman İlker
Notaya Alan:
Seyfettin Kaya
REPno:
0