Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
çıbığı uzatırlar kara kekilli yarim
Yöresi:
Kayseri
Kaynak Kişi:
Köy Kadınları
Derleyen:
Savaş Ekici
Notaya Alan:
Erdem Çalışkanel
REPno:
0