Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
çık ayvana bak yıldızın merdine
Yöresi:
Elazığ-harput
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
-
Notaya Alan:
Nurettin Demirbaş
REPno:
0