Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
çıktım kırklar yaylasına (1)
Yöresi:
Kırklareli
Kaynak Kişi:
Kırklareli'li bektaşi topluluğu
Derleyen:
Hüseyin Yaltırık
Notaya Alan:
Hüseyin Yaltırık
REPno:
0