Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ayletmen Gelini Yazık
Yöresi:
Isparta
Kaynak Kişi:
Dudu Şengül/Fatma Günyıl
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
624