Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aynam Düştü Yerlere
Yöresi:
Eskişehir
Kaynak Kişi:
Ayşe Yürekli
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
939