Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ayrı Düşeli Senden
Yöresi:
Kars/Sarıkamış
Kaynak Kişi:
Kurbani Kılıç
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
663