Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ayşe'min Yeşil Sandığı
Yöresi:
Nevşehir/Ürgüp
Kaynak Kişi:
Refik Başaran
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Mehmet Özbek
REPno:
2413