Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
fırat kenarının ince dumanı (2)
Yöresi:
Malatya
Kaynak Kişi:
Teslim Budak
Derleyen:
Muharrem Temiz
Notaya Alan:
Muharrem Temiz
REPno:
0