Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ah Guzum Sabah Ettin Çektiklerin Uğrunda
Yöresi:
Nevşehir/Ürgüp
Kaynak Kişi:
F. Başaran - F. Altun
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Emin Aldemir
REPno:
4231