Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Baba Kızın Çok Mudur
Yöresi:
Adana
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Esat Kabaklı
Notaya Alan:
Esat Kabaklı
REPno:
3699