Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Isfahan'da han işlerim
Yöresi:
Elazığ-harput
Kaynak Kişi:
Banttan
Derleyen:
-
Notaya Alan:
Nurettin Demirbaş
REPno:
0