Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bağa Girdim Bağbanını Görmedim
Yöresi:
Kars
Kaynak Kişi:
Kemal Özbuğutu
Derleyen:
Ramazan Kartal
Notaya Alan:
İsmet Akyol
REPno:
2662