Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bağa Vardım Nar İçin
Yöresi:
Bitlis
Kaynak Kişi:
Niyazi Ateşli
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
219