Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bağda Gülü Budadım
Yöresi:
Ankara
Kaynak Kişi:
Rıfat Balaban
Derleyen:
Rıfat Balaban
Notaya Alan:
Rıfat Balaban
REPno:
2052