Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oduna gittim nacaksız
Yöresi:
Antalya
Kaynak Kişi:
İbrahim Koç
Derleyen:
Erdal İyiöz
Notaya Alan:
Erdal İyiöz
REPno:
0