Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oducular dağdan odun indirir
Yöresi:
Gaziantep
Kaynak Kişi:
M.Cinkılıç- M.Çelik
Derleyen:
Melih Duygulu
Notaya Alan:
Melih Duygulu
REPno:
0