Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oğlan beni çaydan aşır
Yöresi:
Şanlı Urfa
Kaynak Kişi:
Aziz Çekirge
Derleyen:
Akif Çekirge
Notaya Alan:
N.Kıran-M.Kemal Sucu
REPno:
0