Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oh olsun Oh olsun Kaş yay kirpik
Yöresi:
Elazığ-Harput
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
-
Notaya Alan:
Nurettin Demirbaş
REPno:
0