Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oluyor da kız gelin oluyor
Yöresi:
Antalya
Kaynak Kişi:
Cemali Gerçek
Derleyen:
Erdal İyiöz
Notaya Alan:
Erdal İyiöz
REPno:
0