Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
On kerre demedim mi
Yöresi:
Elazığ-Harput
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
-
Notaya Alan:
Nurettin Demirbaş
REPno:
0