Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bağdat Ellerinden Gelen Durnalar
Yöresi:
Çorum/Mecitözü
Kaynak Kişi:
Âşık Veli Erdem
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
478