Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Oy nenni nenni zalimin kızı nenni
Yöresi:
Kerkük
Kaynak Kişi:
İsmail Baba
Derleyen:
Suphi Saatçi
Notaya Alan:
Süleyman Şenel
REPno:
0