Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Sabah namazı açılır
Yöresi:
Artvin-Murgul
Kaynak Kişi:
Aşık Yanari
Derleyen:
Osman İlker
Notaya Alan:
Seyfettin Kaya
REPno:
0