Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tahir ağa rakı içersin
Yöresi:
Rumeli-Ohri
Kaynak Kişi:
Bayram Süleyman
Derleyen:
Aluş Nuş
Notaya Alan:
Aluş Nuş
REPno:
0