Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Taze açmış güle benzer
Yöresi:
Ankara-Çubuk
Kaynak Kişi:
F.Erdem-F.Güloğlu-İ.Çiğdem
Derleyen:
A.Çakır-İ.Doğan-M.Karabulut
Notaya Alan:
Murat Karabulut
REPno:
0