Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tepe tarla ne yüksek
Yöresi:
Çankırı-Şabanözü
Kaynak Kişi:
Mehmet Demiroğlu
Derleyen:
Salih Turhan
Notaya Alan:
Salih Turhan
REPno:
Çankırı Türküleri-Salih Turhan